Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι συμβουλές, οι ιδέες και οι απόψεις που εκφράζονται στο Site δεν πρέπει να χρησιμεύουν ως υποκατάστατο γνήσιων συμβουλών από ιατρό.

Αν και οι συντάκτες και οι εκδότες έχουν καταβάλει τις καλύτερες προσπάθειές τους για να βεβαιωθούν ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ακριβείς, η φύση της επιστημονικής θεωρίας και της ανάλυσης συμπλήρωσης σημαίνει διακύμανση και αλλαγή. Επομένως, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη ακρίβεια των γεγονότων που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Ως αποτέλεσμα, ούτε οι συντάκτες ούτε οι εκδότες αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι για οποιοδήποτε παραλειπόμενο, μη ολοκληρωμένο ή χρονολογημένο υλικό.

Επιπλέον, οι συγγραφείς αυτής της ιστοσελίδας δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για καταστάσεις στις οποίες ο αναγνώστης αποκτά διαφορετικά αποτελέσματα από τη χρήση μιας χημικής ουσίας από ό, τι απεικονίζεται στους οδηγούς. Επειδή οι εξωτερικές μεταβλητές και οι μεμονωμένοι παράγοντες μπορούν συχνά να αλλάξουν την αποτελεσματικότητα οποιουδήποτε δεδομένου συμπληρώματος, τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.

Αποποίηση ευθυνών:

Κατά την ανάγνωση αυτής της ιστοσελίδας, αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση των συμβουλών, των δεδομένων και των προτάσεων που δίνονται, με πλήρη κατανόηση ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οτιδήποτε μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της ενεργοποίησης αυτής της πληροφορίας με οποιονδήποτε τρόπο, ανεξάρτητα από την ερμηνεία σας των συμβουλών.

Site: νομική αποποίηση ευθυνών και δήλωση ευθύνης

Site είναι ένας ιστότοπος που παρέχει ολοκληρωμένες αναλύσεις, οδηγούς και κριτικές για τα πιο δημοφιλή συμπληρώματα που διατίθενται στο εμπόριο σε όλο τον κόσμο. Λόγω της αυξημένης κατανάλωσης και του κινδύνου της κατανάλωσης συμπληρωμάτων το 2018, έχει καταστεί σημαντικό ότι εμείς, ως οργανισμός, διευκρινίζουμε τις νομικές μας απόψεις, τις υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις μας.

Η φύση της επιχείρησης στην οποία βρισκόμαστε, εκείνη της εκπαίδευσης του λαού απαιτεί οι αναγνώστες μας να καταλάβουν όχι μόνο αυτό που κάνουμε, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο καθήκον αυτός εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του αμερικανικού και του διεθνούς δικαίου ως συνόλου. Ως εκ τούτου, αυτός ο οδηγός θα περιγράφει τις νομικές υποχρεώσεις, δηλώσεις και υποχρεώσεις του Site.